Senzie Akademiet > Studier > Opptakskrav og betingelser

Opptakskrav og betingelser

Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Opptakskrav

Autorisert sykepleier

Dokumentasjon

Vitnemål og kopi autorisasjon sykepleierutdanning

Studieavgift

115.000 NOK

Forskudd

5.000 NOK

Angrerett

14 dager

Opptak til utdanningen Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier

Opptak blir gjort fortløpende hele året. Når skolen har mottatt din søknad, samt fått kopier av vitnemål og andre dokumenter vi krever, blir din søknad vurdert.

Følgende dokumenter på ettersendes

Vitnemål og kopi av autorisasjon om bestått utdanning som sykepleier
(må ikke attestert)

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha klart følgende punkter nedenfor:

  • fullført og bestått sykepleierutdanning/bachelorgrad i sykepleie

Dette studiet er kun for sykepleiere, og krever at du har sykepleierutdanning med norsk autorisasjon. Det er i dag ingen krav til praksis etter gjennomført studie som sykepleier, men vi anbefaler minst 2 års praksis som vanlig sykepleier, hvertfall at man jobber som sykepleier ved siden av studiene.

Avbestilling/avbrudd av studieplass

Du har 14 dagers angrerett etter signert avtale av tildelt studieplass. Etter dette er studiet 100% bindende, det vil si at du er pliktig til å gå hele løpet ut. Hvis man ønsker å droppe ut fra studiet må HELE beløpet for studiet fortsatt betales til skolen.

Skulle det oppstå noe uventet eller komme en grunn for at du ikke klarer å fullføre studiet etter planlagt timeplan, kan du søke om permisjon.

Mer om avtalen, avbrudd og permisjon er utdypet i kontrakten du mottar når du har blitt godkjent til å delta på studiet.

Ved andre henvendelser, ta kontakt med daglig leder Vibeke Sundene på mobil 911 00 799 eller epost vibeke@senzie.no.

Betaling av studieavgiften

Før du begynner på studiet må du betale et forskudd på 5.000,- NOK. Deretter skal det betales inn 110.000 ,- NOK

Studenter som ikke har betalt studieavgifter eller andre rettmessige krav fra skolen, kan nektes å gå opp til eksamen. Studieforholdet kan også sies opp dersom studieavgiften ikke betales til tross for påkrav. Studenten skal gis minimum 14 dagers varsel om dette fra skolens side.

Ved for sen betaling kan skolen belaste renter med 9,75 % p.a. i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

Skolereglementet

Skolen tar forbehold om mindre endringer av undervisningstilbudet etter at skoleinformasjonen er satt på trykk (all skolens informasjon er digital). Det tas også forbehold om at priser kan endre seg på grunn av uforutsette prisøkninger fra leverandører og/eller valutakursendringer.

Endring av undervisningstilbud

Skolens regler vil bli gjennomgått med hver enkelt student og inngår som en del av skolens betingelser.