Senzie Akademiet > Studier > Forkurs anatomi og fysiologi

Forkurs anatomi og fysiologi

Forkurs

For Dermapeut og Grønn hudpleie

Studiested

Nettundervisning

Studielengde og form

Gjøres i eget tempo

Opptakskrav

20 år og videregående eller realkompetanse

Søknadsfrist

Fortløpende hele året

Pris

4.000,-

Forkurs for deg som skal ta Dermapeut eller Grønn hudpleie på Senzie Akademiet

I Anatomi- og fysiologikurset på Senzie Akademiet går vi gjennom sentrale temaer som cellebiologi, vev, det endokrine systemet, fordøyelsessystemet og lymfesystemet.

Læringsaktivitetene består av nettbaserte forelesninger i form av videoer, samt obligatoriske arbeidskrav i form av modulprøver og selvstudier.

Kurset tar du i helt eget tempo, parallelt med annet studie eller i forkant. Anatomikurset er ment som et forkurs til Dermapeut eller Grønn hudpleie.

Kursets innhold

Cellebiologi og biokjemi

 • Kunne definere hva en celle er
 • Kjenne til de ulike organeller cellen inneholder og deres funksjon
 • Kunne forklare oppbygningen og funksjonen til cellemembranen
 • Kjenne til cellekjernen og cytoplasma
 • Kunne forklare hva DNA er
 • Kjenne til hva et gen er

Vev

 • Kunne definere hva et vev er
 • Kjenne til de fem forskjellige vevstypene
 • Kjenne til de forskjellige vevenes oppbygning
 • Kunne forklare hvilke funksjoner de forskjellige vevene har

Det endokrine systemet

 • Kjenne til hovedfunksjonen til det endokrine systemet
 • Kunne definere et hormon
 • Kunne forklare forskjellen på lokalhormoner og endokrine hormoner
 • Kunne forklare hva en reseptor er
 • Kjenne til hvordan signalsystemet fungerer
 • Kjenne til noen av de viktigste hormonene og deres funksjon

Fordøyelsessystemet og lymfesystemet

 • Kunne forklare hva fordøyelsessystemet består av
 • Kjenne til fordøyelsessystemets hovedoppgaver
 • Kjenne til fordøyelsesprosessen
Linda - Senzie Akademiet