Senzie Akademiet > Studier > Studieplan

Studieplan

Videreutdanning i Kosmetisk dermatologisk sykepleie

Mål for studieprogrammet

Sykepleiere er en meget attraktiv og etterspurt yrkesgruppe i hudpleiesalonger og i medisinsk kosmetiske klinikker. Bransjen vokser spesielt innenfor det medisinske hudpleiemarkedet med bruk av kosmetisk medisinske behandlinger som bl. a kjemisk peeling, mikroneedling, mesoterapi, laser og injeksjoner. Som autorisert helsepersonell kan sykepleiere gjøre dette arbeidet, men de trenger likevel mer faglig kompetanse innenfor hudpleie, hudsykdommer og generell dermatologi.

Vår kosmetisk dermatologiske hudpleieutdanning gir ikke raske løsninger, men det er essensielt at dersom du skal bli en dyktig kosmetisk dermatologisk sykepleier, at du innehar gode basiskunnskaper i hudpleie og hudtilstander, før du begir deg ut på kosmetiske behandlinger som laser, injeksjoner, mikroneedling og mesoterapi.

Senzie Akademiet er eneste skole i Norden som tilbyr en komplett utdanning i kosmetisk dermatologisk hudpleie. SenZie Akademiet er en privat skole som siden 2011 har utdannet sykepleiere innenfor hudpleie, dermatologi og kosmetisk behandling. SenZie Akademiet har og er en viktig bidragsyter til at kompetansenivået til sykepleiere i denne bransjen har øket betraktelig.

 

Studiets omfang og organisering

 • Varighet: studiet går over 8 måneder
 • Undervisningsspråk: norsk og engelsk
 • Organisering av emnet: Nettstudier og samlingsbasert.

 

Deltagelse og obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse på livesamlinger på Zoom og praktisk undervisning på skolen. Emnet krever en studieinnsats på minimum 15 timer pr uke gjennom studiet, totalt 400 timer. Studenter som har fravær fra undervisning i laser, botulinum injeksjoner eller fillers, må påregne å ta igjen dette med evt. neste kull før de kan avlegges eksamen.

 

Utgifter i studiet

Produktpakke til praktisk trening, pensumlitteratur og uniform.

 

Læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene består av forelesninger på zoom, videoer, obligatoriske arbeidskrav i form av innsendingsoppgaver, praktisk ferdighetstrening og selvstudier. Det legges vekt på at studentene lærer av hverandre gjennom å dele erfaringer, diskutere pensum, samt faglige utfordringer gjennom studiet. Praktisk ferdighetstrening foregår på skolen. Studentene kan bli bedt om å skaffe modeller til ferdighetstreningen. Dersom studenten ikke har mulighet for dette, vil skolen være behjelpelig.

 

Vurdering og eksamen

For å sikre faglig kompetanse hos studenten vil det avholdes praktisk prøve i hudpleie halvveis i studiet. Dette er en praktisk prøve, med muntlig høring. Vurderes til bestått – ikke bestått.

Under eksamen er sensor og faglærer til stede. Studiet avsluttes med en muntlig eksamen. Eleven fremlegger en presentasjon med et valgfritt emne fra en temapool (7 til 10 minutter). Presentasjonen skal forsvares og til slutt vil det bli stilt generelle spørsmål fra hele pensum. For å gå opp til eksamen må alle delprøver være bestått. Senzie Akademiet forbeholder seg retten til å velge egnet sensor. Samme sensor vil kunne bli brukt til en evt. Konteeksamen.

 

 

Klagerett

Dersom du ønsker å klage på eksamen skal dette gjøres skriftlig og innen tre dager. Svar frist fra SenZie Akademiet er 14. dager fra mottatt klage. Det er inkludert èn konteeksamen i studiet.  Utover dette koster eksamen kr. 2500, -

 

Autorisasjon / sertifisering:

Studenter som har gjennomført og bestått studiet får et sertifiseringsbevis med tittelen Kosmetisk dermatologisk sykepleier. Dette er ingen beskyttet tittel og studiet gir ikke grunnlag for noen form for offentlig autorisasjon.

 

Faglig innhold i studiet

 • Hygiene, smitte og smittespredning
 • Ansiktets anatomi
 • Immunologi
 • Muskulatur og massasje
 • Hudens oppbygging
 • Rens
 • Hudtyper og hudtilstander.
 • Hva påvirker huden?
 • Kundemottak, helseskjema, analyse
 • Visia
 • Dermatologi
 • Vipper og bryn
 • Eksfoliering
 • Masketerapi og LED
 • Kosmetisk kjemi
 • Hydroksisyrer og kjemisk peeling.
 • Salg av produkter og kundeanalyse
 • Ansiktets aldringsprosess
 • Aldring og agemanagment
 • Akne og Rosaca
 • Pigment og pigmentkontroll
 • Anamnese og fotodokumentasjon
 • Mesoterapi
 • Microneedling
 • Fuktbooster
 • Kombinasjonsbehandlinger
 • Rutiner og prosedyrer i klinikk
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Lovverket for estetiske behandlinger / NORFEM
 • Introduksjon til lys- og laserbehandling.
 • Laser: forberedelse til klinisk trening med praktisk demonstrasjon.
 • Lys- og laserbruk. Forskrifter for og erfaringer med bruk av optisk stråling
 • Laserforedrag m/caser
 • Filler teori og demo
 • Toxin teori og demo
 • Komplikasjoner ved fillerbehandling
 • Behandling med Hylase
 • Protokoll
 • Skjønnhetens vitenskap
 • Attraktivitet, kroppsbilde og psykisk helse
 • Kosmetisk medisin og etikk.
 • Holistisk ansiktsanalyse
 • Grenseovergang til kosmetisk kirurgi
 • Avsluttende eksamen

 

Praktiske ferdigheter:

 • Kunne gi profesjonell hudpleiebehandling med analyse, rens, farging av vipper og bryn, massasje, eksfoliering, kjemisk peeling, maske og LED lys.
 • Kunne veilede kunden i bruk av produkter og hjemmebehandlinger, forklare effekten av ulike ingredienser, samt hvilke resultater kunden kan forvente.
 • Kunne gi god kundeservice og veiledning i produkter til hjemmebruk
 • Kunne sette grunnleggende injeksjoner med botulinum toxin (det blir benyttet NaCl i all praksis gjeldene botulinum toxin) og hyaluronsyre filler (Marionette og nasolabiale linjer)
 • Kunne håndtere evt komplikasjoner som oppstå ved behandling med filler
 • Kunne gi behandling med mikroneedling, mesoterapi og fuktbooster
 • Kunne veilede kunden og utarbeide en helhetlig behandlingsplan
 • Ha ferdigheter i vurdering av kundens behov for behandling i samarbeid med lege
 • Kunne kritisk vurdere aktuelle kosmetiske behandlingsformer samt evt. kontraindikasjoner
 • Ha ferdigheter i å informere og veilede kunden på en faglig forsvarlig måte og ut fra den enkeltes behov.

 

 

Teoretiske ferdigheter:

 • Ha inngående kunnskap om hudens reaksjoner på ulike behandlinger, ingredienser og produkter.
 • Ha inngående kunnskap i hvordan man ivaretar huden og holder den frisk og sunn.
 • Kan veilede andre mennesker i stell av hud, virkninger av behandlinger og produkter, samt komme med løsninger på behandlinger og hudtilstander.
 • Ha fordypede kunnskap om hudtilstander og hudsykdommer.
 • Kjenne til grensene for når kundene trenger legehjelp for å få løst alvorlige hudlidelser
 • Ha god kunnskap om grensesnittet mellom vanlige hudpleiebehandlinger og medisinske hudbehandlinger.
 • Ha innsikt i forskjellen på profesjonelle hudpleieprodukter, cosmoceuticals og medisinske produkter på resept.
 • Ha kunnskap om de vanligste ingrediensene som blir benyttet i produkter og behandlinger i relasjon til ulike hudproblemer.
 • Ha kunnskap om den voksne og aldrende huden.
 • Ha kunnskap om ulike former for kosmetisk behandling av hudlidelser og sykdommer som kan påvirke huden
 • Ha økt innsikt i sammenhengen mellom selvbilde, kroppsbilde og behovet for å oppsøke kosmetisk behandling.
 • Ha kunnskap om hvordan ulike apparater og utstyr som benyttes i bransjen fungerer.
 • Kunne kritisk vurdere aktuelle kosmetiske behandlingsformer samt evt. kontraindikasjoner
 • Ha kunnskap om metoder for kvalitetssikring av virksomheten.

 

Generell kompetanse:

 • er bevisst på egen begrensning i kompetanse når det gjelder å gi råd om og behandling av hudsykdommer eller andre helseplager
 • arbeider i tråd med hygieniske og etiske retningslinjer
 • utøver kunnskapsbasert hudpleie
 • kan analysere relevante fag-, og yrkesetiske problemstillinger innenfor det kosmetisk dermatologiske feltet
 • er bevisst på egen kompetanse og samarbeider med andre relevante yrkesgrupper for å sikre kunden et faglig forsvarlig tilbud
 • arbeider kunnskapsbasert og er i stand til å oppsøke ny kunnskap som grunnlag for faglig refleksjon og kontinuerlig forbedring av egen profesjonsutøvelse
 • kan bidra til nytenkning og delta i kvalitetsutvikling av praksis innenfor fagfeltet kosmetisk dermatologisk sykepleie.

 

Utarbeidet av fagsjef ved SenZie Akademiet, Siril Engh Gundersen, mars 20201.