Foreleser Terje Christensen / Senzie Akademiet

Terje Christensen

Terje har førti års erfaring fra forskning på lys og lyseffekter. Han har forsket på lysbehandling av kreft, lysbehandling av gulsott hos nyfødte, solbeskyttelse og gjennomføring av lys- og laser-behandling. Han har også planlagt og gjennomført tilsyn med behandling med UV og lys ved sykehus og klinikker landet rundt.

Terje Christensen jobber i Statens strålevern og foreleser i lasersikkerhet ved Senzie Akademiet. Terje er klar på at i kosmetisk og medisinsk behandling med optisk stråling, altså lys og laser, er det behov for at brukerne kjenner til fysiske og biologiske virkningsmekanismer bak behandling. Bare på den måten kan de gjøre behandlingen optimal og sikker og i overensstemmelse med regelverket. Lysstråling og annen stråling er ofte mindre kjent som behandlingsprinsipp og dårligere dekket i utdanningen av helsepersonell enn andre midler som medikamenter osv.

Terje Christensen er i dag forsker hos Statens strålevern. Han har tidligere jobbet blant annet som professor II på Institutt for fysikk ved Universitetet i Trondheim (NTNU) og Norsk senter for barneforskning, Allforsk og somforsker ved  Folkehelseinstituttet.

Terje er aktiv i en rekke organisasjoner, blant annet

  • Den Internasjonale Belysningskommisjonen, faggruppe for fotobiologi og fotokjemi
  • Arbeidsgruppe 8 i teknisk komité 169 i den Europeiske standardiseriungsorganisasjonen  CEN faggruppe for fotobiologi
  • Leder for UV-delen av senter for fremragende forskning, CERAD, støttet av Norsk Forskningsråd
  • Leder av Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF)
  • European Society of Photobiology
  • American Society of Photobiology